Επικοινωνία

Γενικά:

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2310717100

Φαξ: 2310798426

Γραφείο Διοίκησης: 2310717135

Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού: κα. Καραμέρη Χαρά τ. 2310717133, e-mail: xkarameri@elvo.gr

Θέματα Εταιρικής Επικοινωνίας: κα. Καραμέρη Χαρά τ. 2310717133, e-mail: xkarameri@elvo.gr

Θέματα Website: κ. Δεληγιάννης Ιωάννης τ. 2310717148, e-mail: ideligiannis@elvo.gr

Θέματα Εξυπηρέτησης Πελατών: κ. Τσακιράκης Ιωάννης τ. 2310717400, e-mail: itsakirakis@elvo.gr

Ανταλλακτικά: κα. Κυριακίδου Αφροδίτη τ. 2310717161, e-mail: spareparts[@]elvo.gr

Διεύθυνση Αθηνών: κα. Ντούνη Μαίρη τ. 210 5594430, e-mail: mntouni@elvo.gr

Email: info@elvo.gr

Φόρμα επικοινωνίας

* υποχρεωτικά πεδίαΣυμπληρώστε το κείμενο: