Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Περιβάλλον

Η ΕΛΒΟ ΑΒΕ δραστηριοποιείται στην κατασκευή παντός είδους οχημάτων ιδιωτικής, δημόσιας και στρατιωτικής χρήσης.

Η διοίκηση της εταιρίας,  συνεπής στην εφαρμογή της νομοθεσίας και  ευαίσθητη  σε θέματα περιβάλλοντος, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του.

Συγκεκριμένα:

  • Υπάρχει ελεγχόμενη παραγωγή υγρών και στερεών αποβλήτων, τα οποία διαχειρίζονται κατάλληλα και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία
  • Εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη λειτουργία των παραγωγικών μονάδων (π.χ. φίλτρα στα βαφεία, ενεργός άνθρακας στους απαγωγείς αερίων κλπ.) για την μείωση των VOC.
  • Λειτουργεί βιολογικός καθαρισμός για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων.
  • Γίνονται τακτικά έλεγχοι και μετρήσεις όλων των αέριων ρύπων που παράγονται.
  • Οι παραγόμενες ποσότητες στερεών, επικίνδυνων η μη, αποβλήτων, μεταχειρισμένων συσσωρευτών, χρησιμοποιούμενων ελαίων, σιδηρούχων η μη μετάλλων, χαρτιών, ξύλων, μελανών εκτυπωτών κλπ. συλλέγονται και παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένες εταιρίες για αξιοποίηση ή καταστροφή. Η συνολική διαχείριση των αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της Ευρωπαϊκής και της Ελληνικής Νομοθεσίας.

 

Με την εφαρμογή των παραπάνω αλλά και όλων των άλλων μέτρων που ορίζει η νομοθεσία και την συνεχή ενημέρωση σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον η εταιρία συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

 

 

Κοινωνία - Αγορά

Η ΕΛΒΟ ως μοναδική στο είδος της βιομηχανία στην Ελλάδα έχει μία βαθιά, ανοικτή και πολύπλευρη σχέση με την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και επιστημονική ζωή της Βόρειας Ελλάδας και όχι μόνο. Στόχος είναι αυτή η σχέση να διευρύνεται συνεχώς.

Το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΛΒΟ είναι από τα μεγαλύτερα στην Β. Ελλάδα. Εκτός αυτού όμως η ΕΛΒΟ διατηρεί και συντηρεί χιλιάδες θέσεις εργασίας μέσω των 500 και πλέον υποκατασκευαστών της και των 2000 προμηθευτών που συνεργάζεται.

Δεκάδες είναι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και σπουδαστών όλων των βαθμίδων στις εγκαταστάσεις της ΕΛΒΟ στην Βιομηχανική Περιοχή στην Σίνδο.

Δεκάδες είναι επίσης οι μαθητές ΟΑΕΔ και οι σπουδαστές ΑΕΙ και ΤΕΙ που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στην ΕΛΒΟ. Έτσι η εταιρεία συμβάλλει τα μέγιστα στην σύνδεση παραγωγής και εκπαίδευσης καθώς και στην ανάπτυξη της έρευνας και  της καινοτομίας μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα και δράσεις που εξελίσσονται από κοινού με διάφορα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας μας.

Τέλος, η ΕΛΒΟ έχει κάνει πολλές δωρεές και χορηγίες σε σχολεία, πανεπιστήμια, δήμους, οργανισμούς, εκκλησίες, μονές, ιδρύματα, νοσοκομεία, συλλόγους κλπ εντός και εκτός Ελλάδος και η δράση της αυτή συνεχώς διευρύνεται.