Παράδοση 12 ακόμη φορτηγών γενικής χρήσης από την ΕΛΒΟ στην Κυπριακή Δημοκρατία

3 / 9 / 2012

Παράδοση 12 ακόμη φορτηγών γενικής χρήσης από την ΕΛΒΟ στην Κυπριακή Δημοκρατία

Η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων ΑΒΕ (ΕΛΒΟ ΑΒΕ) συνεχίζει τις παραδόσεις στρατιωτικών φορτηγών οχημάτων στο Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ήδη φορτώθηκαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης 12 ακόμη φορτηγά ανεβάζοντας τον αριθμό των παραδοθέντων σε 180 από τα 309 που έχουν κατακυρωθεί στην ΕΛΒΟ μέσω διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού.

Παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την έλλειψη χρηματοδότησης, η ΕΛΒΟ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί στις τρέχουσες συμβάσεις της συνολικού ανεκτέλεστου ποσού 40 εκ. ευρώ, φροντίζοντας ταυτόχρονα να διατηρεί την άριστη ποιότητα στα προϊόντα της για την οποία έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ως αξιόπιστος κατασκευαστής στρατιωτικών και πολιτικών οχημάτων.

Η συγκεκριμένη σύμβαση είναι προϊόν της εξωστρέφειας της εταιρίας προς αγορές εκτός Ελλάδος και της εμπιστοσύνης του Υπουργείου Άμυνας της Κύπρου προς την ΕΛΒΟ.  Η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων έχει στραφεί δυναμικά στο εξωτερικό προκειμένου να αυξήσει τις δραστηριότητές της.  Ήδη έχει εγκαταστήσει αντιπροσώπους σε 20 χώρες οι οποίοι προωθούν τα προϊόντα της, ιδίως αυτά που έχει αναπτύξει πρόσφατα στον στρατιωτικό και πολιτικό τομέα.