ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την 1/9/2020

1 / 9 / 2020

Παρακαλώ κατεβάστε το αρχείο με την περιγραφή της πρόσκλησης εδώ.