νέα και εκδηλώσεις

Πιστοποίηση ISO 9001:2015 έλαβε η ΕΛΒΟ 2020 Α.Ε.

Η απόκτηση του διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος ποιότητας καταδεικνύει την προσήλωση της ΕΛΒΟ στην παροχή των βέλτιστων υπηρεσιών μέσα από ένα οργανωμένο πλαίσιο διαχείρισης δ...

Read More

Εγκατάσταση Συστήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (ERP)

Στην προμήθεια και εγκατάσταση ERP συστήματος προχωρά η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ 2020 Α.Ε.), στο πλαίσιο του ευρύτερου εκσυγχρονισμού της. Για το έργο αυτό η ΕΛΒΟ επέλεξε την ...

Read More

Ανακοινώνει την υπογραφή νέου συμβολαίου

Πολύ νωρίτερα από τη συμπλήρωση του πρώτου έτους μεταβίβασης της εταιρείας στο νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς, το εργοστάσιο τίθεται σε λειτουργία Η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ...

Read More

Ολοκλήρωση καταβολής της τρίτης δόσης εξαγοράς

Έξι μήνες νωρίτερα από τα προβλεπόμενα στη συμφωνία με το Ελληνικό Δημόσιο, κατεβλήθη η τρίτη και τελευταία δόση του συνολικού ποσού εξαγοράς της ΕΛΒΟ από την κοινοπραξία SK Group – Pla...

Read More

Στην 85η ΔΕΘ η ΕΛΒΟ

Ένα μέρος των ανανεωμένων δυνατοτήτων της, καθώς και μια προεπισκόπηση της νέας εποχής που διαμορφώνεται για τη διεθνή βιομηχανία ειδικού τύπου οχημάτων φιλοδοξεί να αναδείξει η ...

Read More

Συμμετοχή στην DEFEA 2021 με δύο οχήματα

Μια πρώτη εικόνα των δυνατοτήτων και της φιλοσοφίας της εταιρείας για το διεθνές κοινό της Έκθεσης Τα StormRider και Hyrax, θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού παραγωγής Plasan, θα έχου...

Read More

Γενικός Διευθυντής αναλαμβάνει ο κ. Δημήτριος Αγγελόπουλος

Με νέα εικόνα και έχοντας ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο των απαραίτητων εργασιών η εταιρεία επανεκκινεί τις δραστηριότητές της Προχωρούν οι διαδικασίες πλήρωσης των διοικητικών θέ...

Read More